• خانه
  • محصولات
  • قیر امولسیون

این فرآورده از اختلاط قیر و فاز آبی جهت مصارف گوناگون اعم از تك كت، پرایم كت، آسفالت سرد و ترمیم آسفالت تولید می شود كه در سه دسته بندی كاتیونیك، آنیونیك و خنثی بسته به نوع مصالح سنگی تقسیم بندی می شود كه با توجه به سرعت دوفاز شدن مخلوط، به چهار گروه سریع شكن، تند شكن، كند شكن و دیر شكن طبقه بندی می شود. این فرآورده مطابق با الزامات محیط زیست بوده و جایگزین مناسبی برای قیر های محلول می باشد.


۱) امولسیون های قیری تند شکن ( Cationic Rapid Setting )

این نوع امولسیون های قیری با مصالح سنگی به سرعت واکنش نشان داده و از حالت امولسیون به قیر تبدیل می شوند. امولسیون های قیری تند شکن عمدتا در عملیات قیر پاشی ، مانند اندود آب بندی با مصالح سنگی، آب بندی با ماسه، آسفالت های سطحی و ماکادام نفوذی مصرف می شوند. برای عملیات اجرایی مذکور می توان از امولسین های قیری RS-۱ ، RS-۲ ، HFRS-۲ ، CRS-۱ ، CRS-۲ استفاده کرد. امولسیونهای قیری تند شکن RS-۲ ، CRS-۲ بعلت کند روانی زیاد در سطح راه جاری نمی شوند.

۲) امولسیون های قیری کند شکن ( Cationic Medium Setting )

این نوع امولسیون های قیری برای مخلوط کردن با مصالح سنگی درشت دانه طراحی می شوند ، زیرا بلافاصله پس از تماس با سنگدانه ها شکسته نمی شوند، لذا مخلوط آسفالتی تهیه شده با آنها برای چندین دقیقه کارایی لازم را خواهد داشت. این نوع امولسیون های قیری بطور گسترده ای در کارخانه های آسفالت سیار استفاده می شوند و عمدتا برای تهیه مخلوط های آسفالتی سرد کارخانه ای طراحی می گردند.

امولسیون های قیری CMS با کندرانی زیاد در سطح راه روان نمی شوند. تفاوت اساسی امولسیون قیری آنیونیک کندشکن نوع (HFMS) با سایر امولسیون های قیری کندشکن، مشخصه شناوری زیاد آن می باشد که در آزمایش شناوری بر روی باقیمانده قیر حاصل از تقطیر طبق روش استاندارد (ASTM:D۱۳۹ یا AASHTO:T۵۰ ) ، اندازه گیری می شود.

۳) امولسیون های قیری دیرشکن ( Cationic Slow Setting )

امولسیون های قیری دیر شکن برای تهیه مخلوط آسفالتی پایدار طراحی می شوند، یعنی پس از تماس امولسیون قیری با مصالح سنگی ، پایداری زیادی خواهند داشت.این گروه امولسیونها با مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته و درصد ریزدانه زیاد به کار می روند این نوع امولسیون های قیری کارایی طولانی مدت دارند. بگونه ای که از مخلوط شدن کامل آنها با مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته اطمینان حاصل می شود. همه امولسیون های قیری دیر شکن کندروانی پایینی دارند و می توان آنها را با آب رقیق کرد. امولسیون های قیری دیرشکن رقیق شده را می توان در عملیات اجرایی اندود سطحی، آب بندی و پوشش سطح روسازی و غبارنشانی راههای خاکی و شنی بکار برد. انعقاد ذرات قیر این امولسیونها کاملا به تبخیر آب آن بستگی دارد. لذا اگر در مخلوط هایی مانند دوغاب آببندی بکار می‌روند و لازم است که سرعت شکست تندتر باشد، می توان سیمان پرتلند یا آهک هیدراته به آن اضافه نمود. این امولسیون های قیری در مخلوط های مصالح سنگی با دانه بندی پیوسته، اساس قیری، تثبیت خاک، مخلوط های آسفالت سطحی و دوغاب آببندی (اسلوری سیل) مصرف می شوند.

مزایای قیر امولسیون عبارت است از:

Bitumen Emulsion
Cationic Anionic Non-ionic
Quick Set(QS) Quick Set(QS)  
Slow Set (SS) Slow Set (SS)
Medium Set (MS) Medium Set (MS)
Rapid Set (RS) Rapid Set (RS)

Cationic Bitumen Emulsion دانلود


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت © ۲٠۲۴ متعلق به شرکت پالایش نفت جی هــرمز می باشد.