• خانه
  • پالایش نفت جی هــرمز
  • اعضای هیئت مدیره


جناب آقای باهر شفائی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

جناب آقای سهیل صدیق

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای حسین نورالدین موسی

رئیس و عضو موظف هیئت مدیره


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت © ۲٠۲۴ متعلق به شرکت پالایش نفت جی هــرمز می باشد.